1. Bendrosios nuostatos

1.1 Duomenų valdytojas UAB „EX FACTORY JEWELRY“, įmonės kodas 305228434, PVM mokėtojo kodas LT100012672216, registracijos adresas Fabijoniškių g. 5C-1031, Vilnius, el. pašto adresas info@marrymebyribas.com telefono numeris: +37065494300, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, (toliau – Bendrovė) internetinės svetainės/parduotuvės adresas https://marrymebyribas.lt/ (toliau – Internetinė parduotuvė) Privatumo politikoje numato pagrindus, kuriais Bendrovė kaupia, tvarko ir saugo asmens duomenis, kuriuos renka apie Internetinės parduotuvės lankytojus ir/ar Internetinės parduotuvės pirkėjus (toliau – Asmenys) arba kuriuos Bendrovei suteikia patys Asmenys, taip pat kaip Bendrovė tvarko Asmenų duomenis lankantis Internetinėje parduotuvėje, registruojant paskyrą, užsakant prekes, užsakant gauti naujienlaiškius ir/ar tiesioginės rinkodaros pranešimus.

1.2 Privatumo politika taikoma visiems Asmenims, įskaitant ir Asmenis, kurie nėra sukūrę savo asmeninės paskyros Internetinėje parduotuvėje ir/ar nėra pateikę prekių užsakymo Bendrovei. Privatumo politika yra neatskiriama Prekių įsigijimo Internetinėje parduotuvėje taisyklių dalis.

1.3 Asmens duomenų valdytojas yra Bendrovė.

2. Bendrovės tvarkomi Asmens duomenys:

2.1 Duomenys, kuriuos Asmenys pateikia Bendrovei pildydami Internetinės parduotuvės paskyros sukūrimo, prekių užsakymo formas, būtini Bendrovės parduodamų prekių pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymui ir vykdymui bei prekių pristatymui, taip pat duomenys, kuriuos Asmenys pateikia teikdami prašymus, pranešimus ir/ar skundus Bendrovei: vardas ir pavardė, gimimo data, adresas, prekių pristatymo adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas, IP adresas, kiti duomenys, kurie gali būti svarbūs sudarant pirkimo-pardavimo sutartį ir/ar pristatant užsakytas prekes ar sprendžiant paklausimus, prašymus ar ginčus. 

2.2 Duomenys, kuriuos Asmenys pateikia Bendrovei prenumeruodami naujienas ir/ar reklaminius pranešimus (įskaitant tiesioginės rinkodaros), dalyvaudami lojalumo programose ir/ar skelbiamose akcijose: telefono numeris, el. pašto adresas, IP adresas, atsižvelgiant į lojalumo programos arba skelbiamos akcijos sąlygas taip pat gali būti vardas ir pavardė, gimimo data, prekių pristatymo adresas. 

2.3. Duomenys, kuriuos Asmenys pateikia Bendrovei automatiškai naršydami Internetinėje parduotuvėje slapukų pagalba, duomenys, apie Asmenų lankymosi Internetinėje parduotuvėje istoriją ir su tuo susiję duomenys (apsilankymų skaičius, peržiūrėta informacija, naudojamos naršyklės tipas, IP adresas ir kt.).

2.4. Duomenys, kuriuos Asmenys pateikia Bendrovei susirašinėjimo metu (tiek Internetinėje parduotuvėje, tiek el. paštu, tiek paprastu paštu).

2.5. Duomenys gali būti gaunami iš trečiųjų asmenų Asmens sutikimo pagrindu arba tesės aktų nustatyta tvarka.

2.6. Tvarkydama asmens duomenis šioje Privatumo politikoje ir teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovė atlieka Asmens duomenų rinkimą, užrašymą, kaupimą, saugojimą, klasifikavimą, keitimą (papildymą ar taisymą), apjungimą, perdavimą bei naikinimą. Bendrovė gali naudoti Asmens duomenis profiliavimui tik gavusi išankstinį Asmens rašytinį sutikimą. Bendrovė, tvarkydama Asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, nenaudoja tokio pobūdžio automatizuotų sprendimų priėmimo procesų, įskaitant profiliavimo, dėl kurio Asmeniui gali kilti teisinės pasekmės arba kuris gali turėti panašų didelį poveikį. Bendrovė, turėdama Asmens sutikimą, gali tvarkyti Asmens duomenis automatiniu būdu, tame tarpe profiliuoti, siekdama Asmenį priskirti atitinkamai klientų kategorijai ir pateikti Asmens poreikius atitinkančius individualius komercinius pasiūlymus.

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindas:

3.1. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo (užsakymo priėmimo) ir tinkamo įvykdymo, tinkamo Asmens aptarnavimo tikslu – Asmens sutikimo, Asmens prašymo sudaryti sutartį ir tinkamo tarp Bendrovės ir Asmens sudarytos sutarties įvykdymo pagrindu: Asmens vardas, pavardė, gimimo data, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, pasirinktas pristatymo būdas, pristatymo adresas, apmokėjimo būdas, užsakymo duomenys, užsakymo sąskaitose esanti informacija, užsakymo apmokėjimo faktas ir suma ir kt., Asmens pastabos užsakymo vykdymui, Bendrovės ir Asmens susirašinėjimų faktas ir turinys, IP adresas (patikrinti saugumą, bei pritaikyti sąsajos kalbą). Šių duomenų suteikimas būtinas Asmeniui siekiant su Bendrove sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį (pateikti užsakymą) ir Bendrovei pirkimo-pardavimo sutartį (priimtą užsakymą) tinkamai įvykdyti. Asmeniui nesuteikus šių duomenų prekių užsakymas negali būti priimamas ir įvykdomas.

3.2. Asmens asmeninės paskyros Internetinėje parduotuvėje sukūrimo tikslu – Asmens sutikimo pagrindu: elektroninio pašto adresas arba socialinių tinklų paskyrų duomenys (vardas, pavardė, profilio nuotrauka, el. pašto adresas, paskyros identifikacinis numeris), gaunami iš trečiųjų šalių (jeigu paskyra registruojama panaudojant trečiųjų šalių autentifikavimo priemones arba vėliau susiejama su trečiųjų asmenų paskyromis (pvz. Facebook, Google ar kt.). 

3.3. Naujienlaiškių siuntimo, tiesioginės rinkodaros pranešimų, apklausų anketų, priminimų ar paklausimų siuntimo, Asmens dalyvavimo lojalumo programose įgyvendinimo tikslu – tik Asmens sutikimo pagrindu: elektroninio pašto adresas, telefono numeris, apsipirkimo duomenys (įsigytos prekės, prekių kainos). Sutikimą gauti Bendrovės naujienlaiškius, pasiūlymus ar reklaminius pranešimus Asmuo gali išreikšti pažymėdamas atitinkamą pasirinkimą prekių užsakymo teikimo metu arba prenumeruodamas Bendrovės naujienlaiškius ir pranešimus apie pasiūlymus. Jei asmuo nebenori gauti Bendrovės naujienlaiškių, pasiūlymų ar reklaminių pranešimų, jis gali bet kada informuoti Bendrovę apie atsisakymą elektroniniu paštu info@marrymebyribas.com arba pasinaudodamas kiekviename Asmeniui atsiųstame pranešime pateikta instrukcija.

3.4. Internetinės parduotuvės funkcionalumo užtikrinimo, statistinės informacijos rinkimo, veiklos analizės, Internetinės parduotuvės turinio ir rodomos informacijos individualizavimo tikslu – Asmens sutikimo pagrindu: duomenys, apie Asmens lankymosi Internetinėje parduotuvėje istoriją ir veiksmus, su tuo susiję duomenys (apsilankymų skaičius, peržiūrėta informacija, naudojamos naršyklės tipas ir kt.), IP adresai.

3.5. Bendrovės teisinių prievolių tinkamo įvykdymo tikslu ir pagrindu, vykdant teisės aktų reikalavimus ir/ar teisėtus ir pagrįstus valstybės, savivaldybių ar kitų valstybės įstaigų ar institucijų, finansinių įstaigų ar kitų subjektų reikalavimus.

4. Slapukai

4.1. Naršant Internetinėje parduotuvėje Asmens kompiuteryje patalpinami slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio). Internetinėje parduotuvėje slapukų renkama informacija padeda atpažinti Internetinės parduotuvės lankytoją, išsaugoti lankymosi istoriją ir pagal tai pritaikyti rodomą turinį. 

4.2. Internetinėje parduotuvėje naudojami slapukai yra skirti: (a) būtini techniniai ir funkciniai slapukai – užtikrina Internetinės parduotuvės funkcionavimą, leidžia naršyti Internetinėje parduotuvėje ir naudotis jos funkcijomis, sudaro sąlygas Asmeniui sukurti Internetinėje svetainėje Asmens asmeninę paskyrą, būtini tvarkant Asmens užsakymus; (b) analitiniai slapukai – suteikia Bendrovei anoniminę informaciją ir leidžia vertinti kaip lankytojai (Asmenys) naudojasi Internetine parduotuve, leidžia optimizuoti Internetinės parduotuvės darbą, vertinti skelbiamos reklamos ir komunikacijos efektyvumą, lankytojų apsipirkimo patirtį, rinkti statistinę infromaciją; (c) parinktis įsimenantys slapukai – Internetinei parduotuvei leidžia įsiminti Asmens pasirinkimus, užtikrinti sklandesnį naudojimosi Internetine parduotuve procesą, priminti apie patikusias prekes; (d) tiksliniai rinkodaros slapukai – Bendrovės ir trečiųjų šalių slapukai, skirti, kad lankytojai (Asmenys) Internetinėje parduotuvėje matytų jiems pritaikytą, suasmenintą informaciją, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, taip pat būtų apribojamas tos pačios reklaminės informacijos rodymo konkrečiam lankytojui skaičius, padeda įvertinti reklaminių kompanijų efektyvumą.

4.3. Išsamesnė informacija apie naudojamus slapukus bei jų naudojimo tikslus pateikiama Slapukų politikoje, kuri yra sudėtinė Privatumo politikos dalis.

4.4. Asmuo, norėdamas ištrinti visus savo kompiuteryje išsaugotus slapukus, gali tai padaryti pagal naudojamos naršyklės gamintojo instrukcijas.

5. Asmenų duomenų perdavimas, duomenų gavėjai

5.1. Visi Asmenų duomenys yra laikomi Bendrovės serveriuose. Visos mokėjimo operacijos yra šifruojamos. 

5.2. Bendrovė turi teise perduoti Asmens duomenis Bendrovės dukterinei arba Bendrovę kontroliuojančiai bendrovei, taip pat Bendrovės teisių ir/ar pareigų perėmėjui.

5.3. Bendrovė Asmens duomenis perduoda tretiesiems asmenims tik tiek ir toje apimtyje, kiek yra būtina Bendrovės sutartiniams įsipareigojimams Asmeniui tinkamai įgyvendinti (užsakymo įvykdymui, prekės pristatymui ir pan.), taip pat vykdant teisės aktų reikalavimus, Bendrovės paslaugų teikėjams tvarkant Bendrovės apskaitą ar IT sistemą, užtikrinant tinkamą Internetinės parduotuvės veikimą ir aptarnavimą, duomenų tvarkymą, tinkamą mokėjimų priežiūrą.

5.4. Bendrovė Asmens duomenis pagal poreikį tinkamam teisių ir pareigų įgyvendinimui gali perduoti Bendrovei paslaugas teikiantiems duomenų tvarkytojams (informacinių technologijų, virtualių debesų saugyklų, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjams, buhalterinių paslaugų teikėjams ir pan.), paslaugas teikiantiems duomenų gavėjams (mokėjimo įstaigoms, pašto ar kurjerių tarnyboms ar pan.), teisės aktų numatyta tvarka valstybės ar savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, finansinėms įstaigoms, kitiems valdžios subjektams.

5.5. Remiantis teisėtu pagrindu, Asmens duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už Europos Ekonominės Erdvės (toliau – „EEE“) ribų šioje teritorijoje esančių Bendrovės darbuotojų ar Bendrovės tiekėjų ar paslaugų teikėjų (jeigu Bendrovės duomenų tvarkytojai ar asmens duomenų gavėjai yra įsisteigę už EEE ribų), ar kai tai reikalinga Asmens užsakymo tinkamam įvykdymui, Asmens mokėjimo duomenų tvarkymui, kitų Bendrovės teikiamų paslaugų įvykdymui. .

5.6. Teikdami savo asmens duomenis, Asmenys sutinka su šioje Privatumo politikoje nustatytu asmens duomenų perdavimu bei tvarkymu. 

6. Asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo laikotarpis

6.1. Asmens duomenys, susiję su prekių užsakymų teikimu Internetinėje parduotuvėje, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymu ir vykdymu, saugomi ir tvarkomi 3 (tris) metus nuo Asmens paskutinio prisijungimo prie jo asmeninės Internetinės parduotuvės paskyros arba Asmens paskutinio pirkimo Internetinėje parduotuvėje dienos, nebent teisės aktai Bendrovę įpareigoja šiuos Asmens duomenis saugoti ilgesnį terminą.

6.2. Asmenų duomenys, pateikti ir/ar gauti Asmeniui teikiant užklausą Bendrovei, saugomi ir tvarkomi 1 (vienus) metus nuo paskutinio atlikto veiksmo gautos užklausos atžvilgiu.

6.3. Asmens duomenys, pateikti siekiant sukurti asmeninę Asmens paskyrą Internetinėje parduotuvėje saugomi ir tvarkomi 1 (vienus) metus nuo Asmens paskutinio prisijungimo prie jo asmeninės Internetinės parduotuvės paskyros.

6.4. Asmens duomenys, Asmens sutikimu naudojami naujienlaiškių siuntimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais, saugomi ir tvarkomi iki Asmens sutikimo atšaukimo, tačiau ne ilgiau kaip 5 (penkis) metus nuo Asmens paskutinio prisijungimo prie jo asmeninės Internetinės parduotuvės paskyros, užsakymo pateikimo arba šių duomenų suteikimo Bendrovei.

6.5. Asmens duomenys, surinkti slapukų pagalba saugomi ir tvarkomi tol, kol galioja konkretus slapukas arba iki Asmeniui atšaukiant savo sutikimą dėl slapukų įrašymo.

7. Asmens teisės

7.1. Asmenys, tinkamai patvirtinę savo tapatybę, turi teisę prašyti, kad Bendrovė (duomenų valdytojas) leistų susipažinti su turimais tvarkomais Asmens duomenimis, juos ištaisytų arba ištrintų (jeigu šių duomenų tvarkymas nebėra būtinas tam tikslui, kuriam jie buvo teisėtai gauti), sustabdytų ar apribotų duomenų tvarkymą, pateikti prašymą perkelti asmens duomenis, gauti informaciją, nesutikti su duomenų tvarkymu arba atšaukti duotą sutikimą, teisę reikalauti, kad Asmeniui nebūtų taikomas automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą, taip pat dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų kreiptis į Bendrovę el. paštu info@marrymebyribas.com arba kontaktais, nurodytais Internetinės parduotuvės skiltyje „Kontaktai”, arba į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

7.2. Informacija Asmeniui pateikiama ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Asmens kreipimosi dienos. Neatlygintinai tokius duomenis Bendrovė teikia Asmeniui 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus. Asmens prašymas gali būti netenkinamas, jeigu atitinkami Asmens duomenys tvarkomi ne Asmens sutikimo pagrindu, taip pat, jeigu tokius duomenis tvarkyti ir saugoti Bendrovę įpareigoja teisės aktai arba tai yra būtina siekiant tinkamai įgyvendinti Bendrovės įsipareigojimus Asmeniui. Bendrovė turi teisę paprašyti pagrįsto mokesčio, jei Asmens prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti, pasikartojantys arba pertekliniai.

7.3. Asmenys turi teisę atsisakyti jų asmens duomenų tvarkymo Bendrovės tiesioginės rinkodaros, naujienlaiškių ir pasiūlymų siuntimo bei rinkodaros tyrimų tikslais. Norėdamas pasinaudoti savo teise atsisakyti savo duomenų tvarkymo šiais tikslais, Asmuo turi atsiųsti Bendrovei prašymą elektroninio pašto adresu info@marrymebyribas.com ir pranešti apie savo atsisakymą arba pasinaudodamas kiekviename Asmeniui atsiųstame pranešime pateikta instrukcija. Bendrovė informuoja, kad pateikus atsisakymą (sutikimo atšaukimą) Asmuo gali prarasti galimybę naudotis Bendrovės lojalumo programa, atitinkamomis nuolaidomis ar kitomis paslaugomis, kurių teikimas buvo siejamas su Asmens duotu sutikimu ir/ar atitinkamų Asmens duomenų tvarkymu.

7.4. Jei Asmuo mano, kad jo teisės buvo pažeistos, Asmuo gali kreiptis į Bendrovę el. pašto adresu info@marrymebyribas.com arba kitais Internetinės parduotuvės skiltyje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais duomenimis. Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, internetinės svetainės adresas: www.ada.lt.

8. Privatumo politikos pakeitimai

8.1. Bet kokie Privatumo politikos pakeitimai pateikiami Interneto parduotuvėje. 

8.2. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti Privatumo politiką. Pakeista Privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo Internetinėje parduotuvėje momento. Asmeniui įsigyjant prekių Internetinėje parduotuvėje taikomos Privatumo politikos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.

9. Kontaktinė informacija

9.1. Visi pranešimai, skundai ar prašymai Bendrovei teikiami elektroniniu paštu info@marrymebyribas.com Bendrovės kita kontaktinė informacija nurodoma Internetinės parduotuvės skiltyje „Kontaktai“. 

    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę
      Pritaikyti nuolaidą